กระถางปลูกพืชจากยางพารา

กระถางปลูกพืชจากยางพารา
300 บาท / บาท

กระถางปลูกพืชจากยางพารา สามรถปลูกพืชได้หลากหลายชนิด มีคุณสมบัติมากมาย มีอายุการใช้งาน10 ปี เคลื่อนย้ายได้สะดวก  สามรถควบคุมผลผลิตให้ออกตตามฤดูกาล

1
1

THPOST
ติดต่อเจ้าของสินค้าเกษตร

ข่าวเกษตรแนะนำ