กระถินน้ำส้มควันไม้

กระถินน้ำส้มควันไม้
100 บาท / กิโลกรัม

ใช้ผสมกับน้ำก่อนฉีดที่พืช เพื่อไล่แมลง

อัตราส่วนการผสมน้ำส้มควันไม้
1:20 สำหรับปรับสภาพดินก่อนปลูกพืช 1 สัปดาห์
1:50 สำหรับแมลงปีกแข็ง หนอนขน ไล่มดที่กินยอดอ่อนมะนาว
1:100 สำหรับแมลงทั่วไป
ช่วงแรกฉีด 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ เมื่อแมลงรบกวนลดลงฉีดอาทิตย์ละครั้ง
1:200 สำหรับฉีดดอกไม้ที่มีดอกสมบรูณ์
1:300 สำหรับช่วยในการติดดอกของผลไม้