กระท้อนผอบทอง

กระท้อนผอบทอง
150 บาท / ต้น

กระท้อนผอบทอง เนื้อฟูปุย เนื้อหนานุ่ม รสหวานมาก มีเนื้อหุ้มเมล็ดเป็นปุยหนา “กระท้อนผอบทอง” จัดเป็นกระท้อนพันธุ์เบา หมายถึงติดผลง่ายและให้ผลดกทั้งต้น หลังปลูกเพียง 2 ปีกว่าๆ จะเริ่มติดผลชุดแรก ให้เก็บรับ ประทานหรือเก็บผลขายได้ ผลจะแก่ก่อนกระท้อนสายพันธุ์อื่นๆ ประมาณ 15 วัน จึงเป็นข้อได้ เปรียบถ้าปลูกหลายๆต้น เพื่อเก็บผลขายได้ก่อนสายพันธุ์อื่นต้นสูง 60-70 ซม. ราคา 150บาท(เสียบยอด)ปลูก2-3ปี ติดลูก

ชื่อผู้ติดต่อ: คุณสุกัลยา เกิดโภคา เบอร์ติดต่อ: 0891710545