กระเทียม สด แห้ง มัดจุก กระเทียมแกะกลีบ หลากหลายรูปแบบ

กระเทียม สด แห้ง มัดจุก กระเทียมแกะกลีบ หลากหลายรูปแบบ
25 บาท / กิโลกรัม
กระเทียม สด แห้ง มัดจุก กระเทียมแกะกลีบ หลากหลายรูปแบบ ใช้เอง หรือขายต่อ ติดต่อได้ครับ