กล้วยน้ำว้า

กล้วยน้ำว้า
35 บาท / หวี
กล้วยน้ำว้า หวีละ 35 บาท โดย Chana Happy Health
100