กล้วยน้ำว้า

กล้วยน้ำว้า
17 บาท / หวี

ขายกล้วยน้ำว้าครับ  พืนที่ปลูกประมาณ 17 ไร่   ไร้สารเคมี ครับ  เริ่มต้นที่ 17 บาท