กล้วยหอมทองฉาบ

กล้วยหอมทองฉาบ
30 บาท / ถุง

เป็นกล้วยของในสวนที่ส่งออกประเทศญี่ปุน ส่วนทีเกินจากออรเดอร์นำมาแปรรูป โดยสมาชิกกลุ่ม ปลอดสาร 100% ราคา 30 บาท 50 บาท มีรสเค็ม และหวาน

100
ติดต่อเจ้าของสินค้าเกษตร

ข่าวเกษตรแนะนำ