กิ่งพันธุ์มะนาวแป้น

กิ่งพันธุ์มะนาวแป้น
50 บาท / กิ่ง
จำหน่ายกิ่งพันธุ์มะนาวแป้นดกพิเศษ มะนาวแป้นพิจิต มะนาวแป้นรำไพ และมะนาวทูลเกล้า(ไร้เมล็ด)
ติดต่อเจ้าของสินค้าเกษตร

ข่าวเกษตรแนะนำ