ขายกิ่งพันธ์ชะอมไร้หนามพร้อมส่งทั่วไทย

ขายกิ่งพันธ์ชะอมไร้หนามพร้อมส่งทั่วไทย
10 บาท / กิ่ง

ราคา : กิ่งละ 10 บาทค่ะ  แต่ถ้าสั่ง 1,000 กิ่งขึ้นไป ลดราคาเหลือกิ่งละ 8 บาทค่ะ

การขนส่ง : ขนส่งทางไปรษณีย์ , ขนส่งเอกชน  

      การขนส่ง : ขนส่งเอกชน 150 บาท/ 50-100 กิ่ง 


(เกิน 100 กิ่งขึ้นไป คิดค่าขนส่งตามน้ำหนักของพัสดุค่ะ )

การชำระค่าขนส่ง :  - ชำระค่าขนส่งต้นทาง  (ชำระค่าขนส่ง พร้อมกับชำระค่ากิ่งพันธุ์ค่ะ)

                      - ชำระค่าขนส่งปลายทาง (ชำระค่าขนส่ง กับบริษัทขนส่งนั้นๆ ณ วันที่ได้รับพัสดุค่ะ) 

   ขนส่งทางไปรษณีย์ คิดค่าขนส่งประมาณ 300 บาท / 50-100 กิ่ง 
(เกิน 100 กิ่งขึ้นไป คิดตาม rate น้ำหนักที่ไปรษณีย์กำหนดค่ะ)  


** บริการจัดส่งให้ทั่วประเทศค่ะ ** 

พร้อมบริการให้คำปรึกษาแนะนำการปลูกและวิธีดูแล รักษา