ขายกิ่งพันธ์ุส้มโอทองดี / ขาวน้ำผึ้ง

ขายกิ่งพันธ์ุส้มโอทองดี / ขาวน้ำผึ้ง
10 บาท / ต้น

ขายกิ่งพันธ์์ุส้มโอทองดี / ขาวน้ำผึ้ง
ราคาปลีก 100 / ส่ง 80 บาท ต่อต้น

อยู่ที่ อ.ศรีมหาโพธิ จ. ปราจีนบุรี สนใจติดต่อ