ขายข้าวกล้องสามพญาอินทรีย์

ขายข้าวกล้องสามพญาอินทรีย์
65 บาท / กิโลกรัม

ขายข้าวกล้องสามพญาอินทรีย์ ปริมาณทั้งหมด : 1000 กิโลกรัม

ราคากิโลกรัม 65 บาท