ข่าตาเเดง

ข่าตาเเดง
30 บาท / กิโลกรัม

ปลอดสาร สองไร่ครับ ปัจจุบันโตกว่าในรูป พร้อมรับออเดอ ข่าตาเเดง