ข้าวกล้องหอมคลองหลวง1

ข้าวกล้องหอมคลองหลวง1
50 บาท / กิโลกรัม

ข้าวกล้องหอมคลองหลวง1 พิกุลทอง

บรรจุขนาด  0.5  กิโลกรัม  (ไม่รวมค่าจัดส่ง)

ปริมาณการสั่งราคาขายส่งราคาขายปลีก
1-50 แพค3030
51-100 แพค2830
101 แพคขึ้นไป2530

บรรจุขนาด   1    กิโลกรัม   (ไม่ร่วมค่าจัดส่ง)

ปริมาณการสั่งราคาขายส่งราคาขายปลีก
1-10 กิโลกรัม5050
11-50 กิโลกรัม4850
51-100 กิโลกรัม4550
101 กิโลกรัม ขึ้นไป4050
1,000