ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์แท้ 100%

ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์แท้ 100%
50 บาท / กิโลกรัม
เครือข่ายข้าวสัจธรรมอำนาจเจริญ ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์แท้ 100%  เป็นข้าวอินทรีย์ไร้สารพิษ ผลิตด้วยระบบการผ่านรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ
1,000