ข้าวกล้องหอมมะลิ

ข้าวกล้องหอมมะลิ
60 บาท / กิโลกรัม

ข้าวดินภูเขาไฟ จำหน่าย ข้าวกล้องหอมมะลิ โลละ 60 บาท

1,000