ข้าวซีบูกันตัง

ข้าวซีบูกันตัง
60 บาท / กิโลกรัม

ข้าวซีบูกันตัง ข้าวพื้นเมืองนราธิวาส กิโลกรัมละ 60 บาท

100