ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ตรา ชิดภิรมย์

ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ตรา ชิดภิรมย์
150 บาท / กิโลกรัม
ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ตรา ชิดภิรมย์ กิโลกรัมละ 150 บาท
100