ข้าวสามกษัตริย์ ตราดวงดาว

ข้าวสามกษัตริย์ ตราดวงดาว
90 บาท / กิโลกรัม
ข้าวสามกษัตริย์ ตราดวงดาว กิโลกรัมละ 90 บาท
1,000