ข้าวหอมผสม

ข้าวหอมผสม
สอบถามราคา
ข้าวสารหอมผสม ตราบัวบุญ ถุงสีเขียว เป็นข้าวสารหอม ผสมข้าวสารขาวในสัดส่วน 50:50 มีลักษณะหอม เย็นแล้วไม่แข็ง มีเปอร์เซ็นต์ข้าว