ข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์ อารยะฟาร์ม

ข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์ อารยะฟาร์ม
75 บาท / กิโลกรัม
อารยะฟาร์ม ข้าวอินทรีย์เป็นสุดยอดอาหารธัญพืชที่มหัศจรรย์ ได้จากปลูกด้วยความประณีตและใส่ใจในระบบเกษตรธรรมชาติมีคุณค่าช่วยส่งเสริมส่วนที่สึกหรอของร่างกายข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์ ตราอารยะฟาร์ม ได้รับมาตรฐานการรับรอง คือ มาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์
1,000