ข้าวหอมมะลิใหม่ พันธุ์ 105, กข15

ข้าวหอมมะลิใหม่ พันธุ์ 105, กข15
30 บาท / กรัม
ข้าวหอมมะลิใหม่ พันธ์ุ105, กข15ค่ะจากท้องทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดศรีสะเกษค่ะพร้อมส่งได้กลางเดือน พย.ค่ะราคา กก.ละ30บาทค่ะพ่อแม่ปลูกเองค่ะ ปลอดสารเคมี ให้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมัก ค่ะบางใหญ่ บางบัวทอง นนทบุรี ส่งฟรีค่ะติดต่อ 0856128529 หรือ 0922794312 ค่ะ