ข้าวหอมมะลิ "คูณข้าว"

ข้าวหอมมะลิ "คูณข้าว"
30 บาท / กิโลกรัม
จำหน่าย!!• ข้าวหอมมะลิ• ข้าวกล้องหอมมะลิ• ข้าวกล้องงอกหอมมะลิ• ข้าวไรซ์เบอร์รี่• ข้าวกล้องผสมไรซ์เบอร์รี่จากชาวนา จ. ศรีสะเกษ*รับทำกระเช้า ของรับไหว้ ของขวัญของฝากจากผลิตภัณฑ์ข้าว*