ข้าวเหนียวแดงดอกดู่

ข้าวเหนียวแดงดอกดู่
35 บาท / กิโลกรัม
เป็นข้าวเหนียวพันธ์ุพื้นเมืองอีสานใต้ ปลูกที่ จ.ศรีสะเกษ เม็ดสีแดง นึ่งแล้วจะเหนียว นิ่ม อร่อยมากติดต่อสอบถาม 062-325-1899