ข้าวแตนเมืองมีน รสโนริสาหร่าย

ข้าวแตนเมืองมีน รสโนริสาหร่าย
35 บาท / ห่อ
ข้าวแตนเมืองมีน ตราณิชกร ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ ระดับสี่ดาว ประเภทอาหาร ตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย(สินค้าไม่รวมค่าขนส่ง)สนใจสั่งซื้อสอบถามราคาส่งเพิ่มเติมได้ค่ะ
2,000