ข้าวโพดป่น

ข้าวโพดป่น
สอบถามราคา

มีลักษณะสีเหลืองออกส้ม เหมาะสำหรับลูกไก่ สุกรให้พลังงานสูง ใช้ประโยชน์ได้มากในสุกรและโค เท่ากับ 3,178 กิโลแคลเลอรี่/ก.ก ช่วยเสริมสร้างโปรตีนทำให้สัตว์เลี้ยงของท่านโตไวและได้คุณภาพ