ข้าวไรซ์เบอรี่ (Rice berry)

ข้าวไรซ์เบอรี่ (Rice berry)
90 บาท / กิโลกรัม
ภายในตัวเมืองเชียงใหม่ บริการส่งฟรีตั้งแต่ 10 กิโลกรัมนอกเขตพื้นที่บริการ (วงแหวนรอบ 3) และไปรษณีย์คิดค่าบริการเพิ่มค่ะ