จามิน่า พลัส ปรับปรุงบำรุงดิน ซื้อ 1 แถม 1

จามิน่า พลัส ปรับปรุงบำรุงดิน ซื้อ 1 แถม 1
90 บาท / 10กรัม

จามิน่า พลัส ปรับปรุงบำรุงดิน มีความเข้มข้นสูง  สามารถละลายน้ำได้ดี ใช้งานได้ทันที ไม่ต้องต่อเชื้อ หรือเลี้ยงเชื้อ มีอัตราใช้เพียง 10กรัม ของสำหรับพื้นที่เพาะปลูก 1 - 2 ไร่

ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ผู้ใช้งาน สัตว์ และระบบนิเวศน์ อีกทั้งไม่มีส่วนผสมของเชื้อก่อโรค หรือ เชื้อฉวยโอกาส จึงมีความปลอดภัยสูง

จามิน่า พลัส ปรับปรุงบำรุงดิน ช่วยเพิ่มผลผลิต โดยจุลินทรีย์สูตรเฉพาะของ จามิน่า พลัส ที่คัดสรรมาพิเศษ มีความสามารถในการผลิตเอมไซม์ ช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ในดินให้มีขนาดเล็กลง

และรากพืชช่วยชักนำให้พืชสร้างเอมไซม์ เพื่อต่อต้านโรคได้ อีกทั้งจุลินทรีย์เฉพาะใน จามิน่า พลัส ปรับปรุงบำรุงดิน นี้ยังสามารถสร้างเส้นใยได้รวดเร็ว สร้างสปอร์ในปริมาณสูง และแทงรัดเข้าไป

ยับยั้งราก่อโรค ทั้งหลายช่วยยับยั้งการเกิดโรคในพืชได้

...............................................................................

สนใจสั่งซื้อ 

โทร 02-5138283 หรือ 061-4126611

Line : @riyana1189 (อย่าลืมใส่@ด้วยนะค่ะ)

100
10

THPOST KERRY