จำหน่ายอาหารสัตว์ และอาหารพืช

จำหน่ายอาหารสัตว์ และอาหารพืช
สอบถามราคา

1. อาหารสัตว์ 
  - กากข้าวมอลต์แห้ง
  - กากข้าวมอลต์เปียก
  - ยีสต์แห้ง
  - กากส่ามอลต์
  - กากส่าธัญพืช
  - โมลาสยีสต์

2. อาหารพืช 
  - สลัดจ์
  - ขี้เถ้าผง
  - ขี้เถ้าก้อน
  - กากตะกอนส่า
  - กากส่าข้น
  - ขี้เถ้าผงปั้นเม็ด
  - วัสดุปรับปรุงดิน

3. วัตถุดิบอื่นๆ
  - Fusel oil

ติดต่อเจ้าของสินค้าเกษตร

ข่าวเกษตรแนะนำ