จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ซันสยาม

จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ซันสยาม
5 บาท / กรัม
ขายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ซ้นสยามขนาด 600 มิลลิลิตรใช้ประโยชน์ทางการเกษตรทั้งบำรุงพืช และสัตว์ ให้แข็งแรงช่วยกำจัดกลิ่นเหม็นทดแทนการใช้สารเคมี เหมาะสำหรับเกษตรอินทรีย์ส่งตั้งแต่ 2 ขวดขึ้นไปสนใจ ติดต่อ 082 344 7227