จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
99 บาท / ขวด

ประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

1 ช่วยตรึงไนโตเจนในดิน เพิ่มไนโตเจนให้กับพืช
2 เร่งการเจริญเติบโต ทำให้พืชแข็งแรงแล้วโตเร็วเป็น 3 เท่า
3 เมื่อใช้ทางดินทำให้รากพืชแข็งแรง ใช้กับนาข้าวช่วยเร่งการแตกกอของข้าว
4 ช่วยในการย่อยธาตุอาหารในดิน