ชาเขียว

ชาเขียว
180 บาท / กิโลกรัม
ชาเขียวอัสสัมอบหอมพิเศษ ไร้สารพิษ มีประโยชน์ต่อร่างกาย