ชิดภิรมย์ข้าวสังข์หยดพัทลุง

ชิดภิรมย์ข้าวสังข์หยดพัทลุง
70 บาท / กิโลกรัม
ข้าวสังข์หยดพัทลุง ผลิตโดย ทายาทเกษตรมืออาชีพ เป็นข้าวพื่นเมืองชึ่งมีความอร่อย หอมนุ่ม และมีโภชนาการสูงเหมาะกับทุกเพศ และดีต่อ คนที่รักสุขภาพ
แผนที่