ชุด 3 พลัง ขนาด 1000cc.

ชุด 3 พลัง ขนาด 1000cc.
1,200 บาท / ชุด

ชุด 3 พลังขนาด 1000cc.เหมาะสำหรับเกษตรกรหรือผู้ที่ใช้เป็นประจำ ราคาเฉลี่ยต่อลิตรที่ผสมแล้วเท่ากับลิตรละ 1.20บาทเท่านั้น แต่ได้ทั้งบำรุงต้น เร่งดอก ป้องกันมด แมลง เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟและแมลงกัดดอกในคราวเดียว

100
1

THPOST