ซังข้าวโพดและเปลือกอัดเม็ด

ซังข้าวโพดและเปลือกอัดเม็ด
35 บาท / กรัม
ผลิตจลกซังและเปลือกข้าวโพดอัดเม็ด ขนาด 8มม.ค่าความชื้นต่ำกว่า 10% เหมาะสำหรับเผาไหม้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนไม้ฟืน ความร้อนสูง ขี้เถ้าต่ำ ไม่มีฝุ่น สะอาดและจัดเก็บง่าย