ดินเพาะเมล็ด

ดินเพาะเมล็ด
250 บาท / ต่อกระสอบ

ดินเพาะเมล็ด พีทมอสนำเข้าจากเนเธอร์แลนด์

กระสอบละ 70 ลิตร

10 กระสอบขึ้นไป กระสอบละ 250 บาท

1 กระสอบ 315 บาท

100,000
10

THPOST KERRY NIM