ถั่วลิสงแห้ง

ถั่วลิสงแห้ง
50 บาท / กิโลกรัม

ถั่วลิส่งแห้งยังไม่ปลอกเปลือก ขายส่ง ติดต่อ คุณเพ็ญ

ติดต่อเจ้าของสินค้าเกษตร

ข่าวเกษตรแนะนำ