ทุเรียน กระดุม

ทุเรียน กระดุม
สอบถามราคา
พันธุ์ทุเรียนในประเทศไทย สามารถจำแนกออกได้เป็น 6 กลุ่มทุเรียนกระดุม อยู่ใน กลุ่มพันธุ์เบ็ดเตล็ด (มีทั้งหมด 81 สายพันธุ์)จัดจำหน่าย เฉพาะต้นพันธุ์
ติดต่อเจ้าของสินค้าเกษตร

ข่าวเกษตรแนะนำ