น้ำยาเร่งราก

น้ำยาเร่งราก
50 บาท / ขวด

ใช้เพื่อการปักชำ ต่อตา ตอนกิ่ง หรือแช่เมล็ดพันธฺุ์

100
1

THPOST