น้ำหมักมูลไส้เดือนจากฟิวเตอร์เค้ก สูตรเข้มข้น

น้ำหมักมูลไส้เดือนจากฟิวเตอร์เค้ก สูตรเข้มข้น
30 บาท / ลิตร

น้ำหมักมูลไส้เดือนจากฟิวเตอร์เค้กจากกระบวนการผลิตน้ำตาล ชนิดเข้มข้น

ฉีดพ่นเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืช ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

ราคา : ลิตรละ 30 บาท