บ่อขึ้นทรงสำเร็จรูป (ไม่รวมโครง) @kasetplus

บ่อขึ้นทรงสำเร็จรูป (ไม่รวมโครง) @kasetplus
1,100 บาท / บ่อ

บ่อขึ้นทรงสำเร็จรูป (ไม่รวมโครง)
    บ่อพลาสติกที่ใช้ด้านเกษตร เป็นบ่อพลาสติก FOODGRADไม่มีสารเคมีตกค้างอย่างแน่นอน นิยมใช้เป็นบ่อเก็บน้ำบ่อเลี้ยงปลาเศรษฐกิจ บ่อเลี้ยงปลาสวยงาม

บ่อเลี้ยงกุ้ง บ่อเลี้ยงกบและอื่นๆเป็นต้น โดยมีขนาดมาตราฐาน 2 ความหนาคือ 0.3 กับ 0.5 มิล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  -1.4 x 1.4 x 0.7 เมตร ความหนา 0.3 มิลลิเมตร เกรดธรรมดา    ราคา 1,100 บาท

  -1.4 x 1.4 x 0.7 เมตร ความหนา 0.3 มิลลิเมตร เกรดพิเศษ        ราคา 1,300 บาท

  -1.4 x 1.4 x 0.7 เมตร ความหนา 0.5 มิลลิเมตร เกรดธรรมดา    ราคา 1,400 บาท

  -1.4 x 1.4 x 0.7 เมตร ความหนา 0.5 มิลลิเมตร เกรดพิเศษ        ราคา 1,730 บาท

  -2 x 3 x 0.8 เมตร ความหนา 0.3 มิลลิเมตรเกรดธรรมดา           ราคา 1,690 บาท

  - 2x 3 x 0.8 เมตร ความหนา 0.3 มิลลิเมตรเกรดพิเศษ               ราคา 1,990 บาท

  -2 x 3 x 0.8 เมตร ความหนา 0.5 มิลลิเมตรเกรดธรรมดา           ราคา 2,200 บาท

  -2 x 3 x 0.8 เมตร ความหนา 0.5 มิลลิเมตรเกรดพิเศษ               ราคา 2,740 บาท

  -3 x 4 x 0.8 เมตร ความหนา 0.3 มิลลิเมตรเกรดธรรมดา           ราคา 2,660 บาท

  -3 x 4 x 0.8 เมตร ความหนา 0.3 มิลลิเมตรเกรดพิเศษ               ราคา 3,200 บาท

  -3 x 4 x 0.8 เมตร ความหนา 0.5 มิลลิเมตรเกรดธรรมดา           ราคา 5,140 บาท

  -3 x 4 x 0.8 เมตร ความหนา 0.5 มิลลิเมตรเกรดพิเศษ               ราคา 6,650 บาท

**** ราคาไม่รวมค่าจัดส่ง****

สนใจติดต่อเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่ 

โทร หรือ Line .0800-800-522

เว็ปออนไลน์ https://www.kasetplus.store/

 
20
1

THPOST