ปุ๋ยบัวชนิดพิเศษ

ปุ๋ยบัวชนิดพิเศษ
40 บาท / กล่อง

ไม่ต้องกดลงดิน เพียงแค่หย่อนลงกระถาง บำรุงต้น ดอก และใบให้แข็งแรงออกดอกตลอดปี

100
1

THPOST