ผักสลัดไฮโดรโปนิค เพื่อสุขภาพ

ผักสลัดไฮโดรโปนิค เพื่อสุขภาพ
120 บาท / กรัม
สำหรักคนรักสุขภาพ ผักสลัดไฮโดรโปนิคทางฟราม จำหน่ายผักสลัด เรดโอ๊ค กรีน โอค เรดคอรอล บัตเตอรเฮด ฟินเร่ไอซ์เบริกกิโลกรัมล่ะ 90 บาท 100 กิโลกรัม ขึ้นไป 80 บาท ค่ะกรุงเทพและปริมณทล ขั้นต่ำ 50 กิโลกรัมขึ้นไป ค่ะ