ผักสลัดไฮโดรโปริกส์ บ้านครูตา

ผักสลัดไฮโดรโปริกส์ บ้านครูตา
80 บาท / กิโลกรัม
ผักสลัด พร้อมจำหน่าย เรดโอ๊ค กรีนโอ๊ค ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก บัตเตอร์เฮด เรดคอรัล กรีนคอส