พันธุ์เสาวรสวังน้ำเขียว

พันธุ์เสาวรสวังน้ำเขียว
50 บาท / ต้น

จำหน่ายพันธุ์เสาวรสวังน้ำเขียว
พันธุ์ม่วง เหลือง แดง
มีจำหน่ายทั้งแบบต้นพร้อมปลูกและเมล็ด
สีม่วงต้นละ 40 บาท
สีเหลือง – แดง 25 บาท
เมล็ดซองละ50 บาททุกสี
ไม่รวมค่าส่ง