พันธ์ข้าวหอมมะลิธรรมศาสตร์

พันธ์ข้าวหอมมะลิธรรมศาสตร์
35 บาท / กิโลกรัม

จำหน่ายพันข้าวหอมมะลิธรรมศาสตร์

กิโลกรัม ละ35 บาท ถังละ 350 บาท

ข้าวปลูกรอบแรก
เกี่ยวเมื่อ 11 มี.ค.2561
ตากแห้งและคัดทำความสะอาดแล้ว
(ไม่มีข้าวปน)
สนใจติดต่อ ศิรา โทร 087-0353980

10

THPOST KERRY