พีทมอส ขนาด 5 ลิตร ตราเจียไต๋

พีทมอส ขนาด 5 ลิตร ตราเจียไต๋
70 บาท / ชิ้น

พีทมอส ขนาด 5 ลิตร ตราเจียไต๋

พีทมอส คือซากพืชที่ทับถมกันมาเป็นเวลาหลาย 1000 ปี ในสภาพกดทบอยู่ภายใต้ความเย็นของหิมะและความชื้น พบได้เฉพาะภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวจัดเท่านั้น พื้นที่ของพีทมอสในโลกครอบคลุม ประมาณ 3 ล้านตารางกิโลเมตร หรือประมาณ2%ของเนื้อที

พีทมอส เป็นวัสดุที่ดีที่สุดสำหรับการเพาะเมล็ดและต้นกล้าเป็นวัสดุธรรมชาติที่สะอาด ปราศจากแมลงและเชื้อโรค เป็นวัสดุที่ต่อต้านเชื้อราที่จะหยุดการเจริญเติบโตของเมล็ด แต่เป็นแหล่งที่อยู่ของแบคทีเรียชั้นดีสำหรับการงอกของเมล็ดและต้นอ่อน

ผสมน้ำในอัตราส่วน
2:1(พีทมอส:น้ำ) เพื่อเพิ่มความชื้น

ติดต่อเจ้าของสินค้าเกษตร

ข่าวเกษตรแนะนำ