พีทมอส ตรานกเงือก ขนาด 5 ลิตร

พีทมอส ตรานกเงือก ขนาด 5 ลิตร
55 บาท / ชิ้น

เอสทีม ซุปเปอร์ พีท ขนาด 5 ลิตร
ตรานกเงือก จาก KEKKILA OY วัสดุปลูกคุณภาพสูง
ได้รับการยอมรับจากเกษตรชั้นนำกว่า 40 ประเทศทั่วโลก

เอสทีม ซุปเปอร์ พีท เป็นวัสดุปลูกคุณภาพสูงจากธรรมชาติ สำหรับทดแทนดินเพาะกล้า เอสทีม ซุปเปอร์ พีท ช่วยอุ้มน้ำ รักษาระดับความชื้นให้กับกล้าเพาะ รวมถึงไม้กระถางปลูกประดับต่างๆได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ เอสทีม ซุปเปอร์ พีท ยังช่วยให้รากพืชเจริญได้ ด้วยเส้นใยที่มีความโปร่งแต่อุ้มน้ำ จึงทำให้รากพืชได้รับอากาศเพียงพอ มีความแข็งแรงกว่าการเพาะด้วยวัสดุชนิดอื่น เอสทีม ซุปเปอร์ พีท ผ่านกระบวนการเก็บเกี่ยวที่ถูกสุขลักษณะ ปราศจากการปนเปื้อนของเชื้อสาเหตุของโรคพืช ทำให้เมล็ดงอกและเจริญเติบโตได้ดี แข็งแรงเพียงพอต่อการย้ายปลูก เอสทีม ซุปเปอร์ พีท มีน้ำหนักเบา จึงสามารถเคลือนย้ายกล้าสู่แปลงปลูกได้ครั้งละมากๆ ทำให้ประหยัดเวลา แรงงาน รวมถึงเชื้อเพลิงอีกด้วย

วิธีใช้: เอสทีม ซุปเปอร์ พีท เหมาะสำหรับการเพาะกล้าไม้กระถาง ตลอดจนพืชผักสวนครัว และไม้ที่ต้องการความชื้นสมำ่เสมอทุกชนิด ขนาดบรรจุ 5 ลิตร ใช้ได้กับถาดเพาะกล้า ขนาด 104 หลุม 1ถาด และใช้กับไม้กระถางขนาดต่างๆ ตามความต้องการของทุกท่าน