มะกรูด เสียบยอดตอมะนาวพวง

มะกรูด เสียบยอดตอมะนาวพวง
สอบถามราคา
มะกรูด ขยายพันธุ์โดยวิธีเสียบยอกับตอมะนาวพวงเหมาะสำหรับปลูกแบบระยะชิดตัดใบเพื่อพาณิชย์หรือปลูกไว้ใช้ในครัวเรือนได้ค่ะปลูกขายลูกก็ติดผลไว ปลูกขายใบก็ใบใหญ่สวยงาม