มะยงชิดพันธุ์ทูลเกล้า(ไซส์ถุง)

มะยงชิดพันธุ์ทูลเกล้า(ไซส์ถุง)
สอบถามราคา
ขยายพันธุ์โดยวิธีทาบกิ่งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ร้านครับ
ติดต่อเจ้าของสินค้าเกษตร

ข่าวเกษตรแนะนำ