มูลไส้เดือนแท้คุณภาพดี

มูลไส้เดือนแท้คุณภาพดี
10 บาท / กิโลกรัม

มูลไส้เดือนแท้ คุณภาพดี ผ่านการร่อน ไร้สิ่งเจือปน

เกิดจากธรรมชาติ ปลอดภัย ไร้สารพิษ

ไม่มีกลิ่นเหม็น เหมาะกับพืชทุกชนิด

– ถุง บรรจุ4กก. ราคา 60 บาท (2ถุง 100บาท)
– กระสอบ บรรจุ25กก. ราคา 300 บาท
– ตัน 10,000 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/PhasukEarthworm/